Federatie voor Duurzaam Jeugdwerk in Nederland

 

Stichting Landelijke Federatie SCN maakt zich sterk voor ontwikkeling en behoud van duurzaam jeugdwerk in Nederland. Ze beschermt de specifieke SCN-aanpak en -ideologie en helpt onafhankelijke organisaties met het opzetten van duurzaam jeugdwerk volgens Federatierichtlijnen.

 

De Federatie is opgericht in 2010 en maakt gebruik van de vastgelegde ideologie en missie van Technisch & Creatief Jeugdcentrum Stichting SCN te Groningen.

 

 

Kernactiviteiten

 

De kernactiviteiten van de Federatie omvatten:

 

- Beheer en bescherming van modeldocumenten en -statuten

- Opbouw landelijk kennis- en contactennetwerk

- Beheer en bescherming van SCN-naam, SCN-beeldmerk en SCN-assets

- Ideologische franchising op basis van waardencontract

- Bescherming materiele assets lokale SCN-chapters, waar nodig

- Projectontwikkeling ten behoeve en ondersteuning van duurzaam technisch jeugdwerk in Nederland

- Bijdragen aan organisatie van financiering van SCN-chapters

 

 

Waarden Duurzaam Jeugdwerk

 

De werkzaamheden van de Federatie zijn gestoeld op een aantal kernprincipes:

 

- Duurzaam jeugdwerk volgt zoveel mogelijk de vier pijlers van Duurzaam Jeugdwerk: lichaam, ontwikkeling, materiaal, bronnen.

- Duurzaam jeugdwerk is laagdrempelig en niet-discriminerend

- Vrije ontwikkeling van het kind en de jongere in technische, creatieve en persoonlijke zin wordt gestimuleerd door omgeving en aanpak

- Duurzaam jeugdwerk kan zich bedruipen zonder hoge kosten en doet een beroep op de creativiteit en menselijkheid van vrijwilligers, leden en derden

 

 

Aansluiten bij de vloot?

 

Mocht uw (eventueel nog op te richten) non-profit-organisatie zich als chapter willen aansluiten bij de Federatie of wilt u vanuit uw for-profit-organisatie steun bieden aan de werkzaamheden van Stichting Landelijke Federatie SCN, neem dan contact op via info@federatie-scn.nl.

 

 

 

Ons huidige project: Vrienden van SCN

 

Ten behoeve van de financiering van de huisvesting van Stichting SCN in Groningen, hebben we het project Vrienden van SCN gelanceerd. Binnenkort zal de website online zijn en zal op 29 november aanstaande tijdens een open dag en feest het project officieel gelanceerd worden.

 

Copyright 2014 - Stichting Landelijke Federatie SCN - KvK 50430939 - Kamerlingh Onnesstraat 84, 9727 HP, Groningen - 06-29182200 - info@federatie-scn.nl